Skip to main content

Covid – 19

Vi måste hjälpas åt!

Vi på Acrius har tagit fram en strategi med anledning av risken för spridning av Coronaviruset. Vi tar detta på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer. För att vi ska minska risken för att sprida smittan är det viktigt att vi alla hjälps åt.

 

VAD GÖR VI?

Vi har utöver våra ordinarie städrutiner schemalagt regelbunden avtorkning av ytor som vi alla berör. Allt från maskiner till handtag etc. Vi ställer ut handsprit i områden där det kan behövas för att underlätta för alla att hålla rent. Vi uppmanar alla att torka av utrustning både före och efter användande.

Alla medarbetare som får symptom stannar självklart hemma. Medarbetare som har vistats i högriskområden där smittan förekommer (enl. UD) stannar av säkerhetsskäl hemma i 14 dagar.
Vi kommer fortsatt att hålla våra gym öppna till dess att myndigheterna ev rekommenderar något annat.

Vi tillåter sena avbokningar i att undvika att kunder och patienter kommer hit med symtom.

Vi ber er avboka vid minsta lilla sjukdomssymtom.

Vi vidtar även åtgärder i vårt gruppträningsschema

VAD KAN DU GÖRA?

God hygien är ännu viktigare än tidigare. Att tvätta händerna och att torka av dem noggrant, liksom att sprita händerna är jätteviktigt.

Var noga med att torka  av utrustningen du använder både INNAN och EFTER användning.

Man ska aldrig träna när man känner sig sjuk, och nu som sagt inte heller vid lättare förkylning eller symtom som nedsatt smak & lukt. Vänligen respektera detta!

Om du har möjlighet så kom gärna omklädd och duscha hemma så att vi kan hjälpas åt att undvika möten i omklädningsrummet.