Skip to main content

Fysioterapi & arbetsterapi

FYSIOTERAPI

Till oss kan du  vända dig  när du har smärta eller besvär från leder och muskler.

Vi behandlar och rehabiliterar efter operation, idrottsskador, rygg-och nacksmärta, artros m.m

Vid ditt första besök berättar du om dina besvär och vilka önskemål du har, och efter en grundlig undersökning tar vi tillsammans fram en rehabiliteringsplan.

Vårt mål är att hjälpa Dig nå dina mål!

Till oss är du välkommen gammal som ung, otränad eller elitidrottare och du behöver ingen remiss.

Besök hos fysioterapeut kostar 100 kr. För personer under 20 år och över 85 år är besöken kostnadsfria. Högkostnadsskyddet gäller.

VI BEHANDLAR

Migrän/Huvudvärk
Nacksmärta
Ryggsmärta
Ischias
Ledsmärta
Artros
Bäckensmärta
Idrottsskador
Stressrelaterade besvär
Yrsel

VAD FYSIOTERAPIN KAN ERBJUDA:

• Individanpassad träning
• Pre- och postoperativ rehabilitering
• Smärtbehandling och smärthantering
• Manuella behandlingar OMT/OMI
• Träning under och efter graviditet
• Akupunktur
• Stötvågsbehandling
• TENS-utprovning
• Stresshantering
• Basal kroppskännedom
• Hjälpmedelsutprovning
• Artrosskola
• Stresskola
• Hembesök
• FAR (fysisk aktivitet på recept)

BOKA TID NU
BOKA DIGITALT BESÖK

ARBETSTERAPI

Vi har lång och gedigen erfarenhet inom Rehabilitering. Vår unika verksamhet erbjuder individuella behandlingar och träning. Arbetsterapeuten på Acrius Rehab arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmåga i det dagliga livet. Målet är att kunna utföra de dagliga aktiviteter som du vill göra utifrån dina egna resurser.

Arbetsterapeuten arbetar med skador och sjukdomar i händerna, neurologiska tillstånd och andra medicinska tillstånd som kan tas om hand i primärvården. Du kan också träffa arbetsterapeuten för råd och stöd kring struktur i vardagen vid stress och smärta.

Besök hos arbetsterapeuten kostar 100 kr. För personer under 20 år och över 85 år är besöken kostnadsfria. Högkostnadsskyddet gäller.

Vad Arbetsterapin kan erbjuda:

 • Utredning, bedömning, råd, stöd och åtgärder
 • Aktivitetsbedömningar och träning i att klara vardagliga aktiviteter
 • Förslag till anpassning av aktivitet och miljö
 • Hand- och armrehabilitering- träning, utprovning av ortoser
 • Ergonomisk rådgivning
 • Hjälpmedelsutprovning
 • El rullstol- ansökan, utprovning och träning
 • Bostadsanpassning- aktivitetsbedömning och intyg inför ansökan
 • Stress och smärthantering- struktur i vardagen
 • Hembesök
BOKA TID NU
BOKA DIGITALT BESÖK

Artrosskola

Syftet med artrosskolan är att du som är drabbad av smärta och funktionsinskränkning, på grund av artros, skall få den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling gällande artros. Du får en individuell bedömning av ditt besvär och funktion, ett individuellt utformat träningsprogram samt 2 teoretiska föreläsningar med diskussionsmöjligheter. På detta sätt vill man öka öka din förmåga att kontrollera de besvär som följer med din artros för att bibehålla eller öka din livskvalité.

Stresshantering

Stress kan yttra sig på många olika sätt; har du kanske svårt att sova, ont i kroppen eller glömmer saker?
Utifrån dina mål jobbar vi vid stresshantering bland annat med att:

 • Kartlägga dagliga aktiviteter – i syfte att skapa balans mellan aktivitet och vila
 • Ge stöd i att skapa struktur i vardagen
 • Undersöka hur stressen påverkar dina vanor, rutiner och aktiviteter
 • Hitta strategier för hur du hanterar situationer som stressar dig
 • Ge stöd i att klara av dagliga aktiviteter
 • Ge förslag på vardagsteknik som kan vara till hjälp