Skip to main content

Vi på Acrius har ofta ett fokus och det är våra patienter och kunder, vi tänker på deras hälsa och själ. Där kommer Ulrika in och ser till att sköta all administration runt omkring.

Med stor för och eftertänksamhet så är hon den som planerar och administrerar allt arbete inom vår verksamhet.

Hon är med och koordinerar samverkan mellan våra kompetenser och terapeuter så våra patienter och kunder skall få den bästa servicen.