• Artrosskola i Uddevalla, Trollhättan & Ljungskile

    1 img 2
  • Artrosskola i Uddevalla, Trollhättan & Ljungskile

    Artrosskola i Trollhättan, Uddevalla

Artrosskola

Är du drabbad av smärta och funktionsinskränkning på grund av artros? Då kan vår artrosskola vara till stor hjälp. I den får du ta del av den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling gällande artros.

Även om artros inte kan botas helt så kan symptomen lindras med rätt behandling.

I artrosskolan får du:

  • en individuell bedömning av ditt besvär och funktion
  • ett individuellt utformat träningsprogram samt
  • två teoretiska föreläsningar med diskussionsmöjligheter

På detta sätt vill vi öka din förmåga att kontrollera de besvär som följer med din artros för att bibehålla eller öka din livskvalitet.

Det finns också många olika sätt att hantera artros, och det kan ta tid att hitta den rätta kombinationen av behandlingar och egenvård för att lindra dina symtom. Genom att arbeta med dina behandlare och hålla dig uppdaterad med information och metoder kan du förbättra din livskvalitet och fortsätta att leva ett aktivt liv trots artros.

Trots att artros är vanligt är det fortfarande en sjukdom som det finns många missuppfattningar om. Att få träffa och prata med andra personer som också har artros kan ge nya insikter. Att få dela erfarenheter och få stöd och råd från andra som går igenom samma sak kan vara till stor hjälp!

Det går att delta i artrosskolan på plats i våra lokaler eller digitalt från distans.

Snabbanslutning