• Vårdval rehab VGR

    202304 ACRIUS WEBB 1839
  • Ditt vårdval

    202304 ACRIUS WEBB 1839

Vårdval rehab

I Västra Götalandsregionen finns Vårdval Rehab. Det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi/fysioterapi/sjukgymnastik själv kan välja vilken rehabenhet du vill besöka.

När du ska göra ditt Vårdval Rehab är du välkommen till Acrius. Vi välkomnar personer i alla åldrar som har olika diagnoser och funktionsvariationer som behandlas på primärvårdsnivå, vilket omfattar alla insatser som inte kräver sjukhusets särskilda resurser.

Exempel på tillstånd där vi kan erbjuda behandlingsinsatser är kronisk sjukdom, psykisk ohälsa, neurologisk sjukdom samt värk i muskler eller leder. Vi hjälper också dig som har behov av hjälpmedel.

Patientavgiften för ett besök till fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut på en ansluten rehabenhet är 200 kr och ingår i högkostnadsskyddet. För dig under 20 år och över 85 år är besöket kostnadsfritt
Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till rehabenheten kan enstaka hembesök erbjudas.

E-tjänster Vårdval Rehab

Rehabenheterna är anslutna till e-tjänster på 1177. Genom att logga in kan du själv boka och avboka ett besök eller kontakta oss.

För barn och ungdomar under 20 år samt personer över 85 år är besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut kostnadsfritt.

Tänk på att avboka din tid senast 24 timmar i förväg vid förhinder annars debiteras du 200 kr för besöket, gällande vårdvalet (gäller även dig som har frikort)

Övriga besök debiteras enligt ordinarie prislista.

Hit kan du vända dig vid synpunkter på vår verksamhet: Verksamhetschef Ulrika Erlandsson, kontakt ulrika@acrius.se

vardval rehab

OM VÅRDVAL REHAB

För att få vara en ansluten rehabenhet ska Västra Götalandsregionens krav på bland annat bemanning, kompetens, tillgänglighet och lokaler uppfyllas.

Hur väljer jag rehabenhet?

Du kan välja att besöka någon av de rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab eller annan fysioterapimottagning som har avtal med Västra Götalandsregionen.

När du behöver rehabilitering gör du ditt vårdval genom att kontakta den rehabenhet du vill besöka.  Du behöver inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.

I tjänsten Hitta vård kan du se samtliga enheter som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Snabbanslutning