Skip to main content

NAPRAPATI

Ett besök hos naprapaten

Vid det första besöket ber vi dig förklara dina problem med smärta och svara på vissa frågor. Naprapaten ställer frågor kring tidigare bekymmer och sjukdomar, om du tar några läkemedel, vad du arbetar med och dina fritidsaktiviteter. Innan behandling gör naprapaten en undersökning. Naprapaten tar reda på var smärtan sitter, hur lederna fungerar, rörelsemönster, styrkan i musklerna och reaktionsförmågan i nerverna. Händerna är naprapatens bästa verktyg för att hitta en enskild sena, led eller muskel som gör ont. Vi skapar på det här sättet en helhetsbild av dig för att ge lämplig diagnos och behandling. Skulle vi misstänka en sjukdom eller hitta symptom som bör utredas ger vi remiss till läkare.

Våra behandlingsmetoder är

• Ledbehandling – manipulation
• Justering med så kallad Thompson Dropp-teknik
• Triggerpunktsbehandling
• Dry needling
• Stötvågsbehandling
• Träningsrådgivning

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin.. Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Målet med naprapatisk behandling är att det är orsaken till besvären som ska behandlas.

Svenska Naprapatförbundet har ca 1000 medlemmar och arbetar med att främja naprapatin, stöd till forskning och fortbildning för medlemmarna. För medlemskap krävs examen från Naprapathögskolan, 5 års heltidsstudier, i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. I medlemskapet ingår också en patient- och ansvarförsäkring.

Naprapati utvecklades ur kiropraktiken i USA under tidigt 1900-tal av Oakley Smith. För att få kalla sig legitimerad naprapat krävs att man har en 5-årig utbildning. En legitimerad naprapat står under tillsyn av socialstyrelsen.

BOKA TID NU

Massage

Massage är ursprungligen en fransk benämning för allmän eller lokal behandling genom gnidning, knådning, kramning och bultning av muskler. Metoden har funnits länge, i synnerhet bland Orientens folk där den fortfarande utgör en väsentlig del av deras badkultur med exempelvis turkiska hamam. Massage kan ofta bota eller lindra åtskilliga mer eller mindre lokala sjukdomstillstånd och skador.

BOKA TID NU

AKUPUNKTUR | DRY NEEDLING

Akupunktur

1984 godkände socialstyrelsen användning av akupunktur med västerländsk inriktning som behandlingsmetod för smärta inom svensk sjukvård. Detta innebär att förklaringsmodellerna för hur metoden fungerar bygger på ett fysiologiskt resonemang. Stimuleringen aktiverar nervtrådar som dels hindrar smärtimpulsernas väg upp till hjärnan samt frisättning av kroppens egna smärt-hämmande endorfiner. Akupunktur ger minskad muskel-spänning och genomblödningen i hud och muskler i det område där nålen sitter ökar.

Dry needling

Dry needling är en behandlingsform där nålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla de områden som inte går att nå med händerna.

Myofasciell smärta/triggerpunkter utgörs av spända muskelsträngar som orsakar lokal och/eller utstrålande smärta till ett specifikt område som är karaktäristiskt för triggerpunkten. Dessa kan snabbt och säkert behandlas med hjälp av dry needling. När man träffar en triggerpunkt får man en så kallad ”local twitch response” som är en snabb sammandragning av myofibrillerna och därefter blir muskeln helt avslappnad.

Dry needling är helt skild från traditionell akupunktur. Det finns inga likheter vare sig med behandlingsutförande eller mekanismer förutom att akupunkturnålar används.

Massage är ursprungligen en fransk benämning för allmän eller lokal behandling genom gnidning, knådning, kramning och bultning av muskler. Metoden har funnits länge, i synnerhet bland Orientens folk där den fortfarande utgör en väsentlig del av deras badkultur med exempelvis turkiska hamam. Massage kan ofta bota eller lindra åtskilliga mer eller mindre lokala sjukdomstillstånd och skador.

BOKA TID NU

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling, är en snabb, effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. Shockwave Therapy utvecklades i början av 90-talet för behandling av urinstenar och används idag även för behandling av muskler och muskelfästen.

Genom en applikator genereras stötvågor som uppkommer av pneumatiskt tryck som transporteras in i smärtområdet. Stötvågor minskar en av kroppens signalsubstanser substans P, som är en smärtmediator. Minskning av substans P ger en smärtlindrande effekt, samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen. Stötvågorna underlättar läkningsprocessen och har dessutom en antiinflammatorisk effekt. Därtill sker en hyperstimulering av nervfibrerna. Denna överstimulering av nervfibrerna blockerar och minskar smärtstimuli och intensifierar därmed den smärtlindrande effekten. Stötvågorna bryter ner ärrvävnad och möjlig kalk i muskelfästen.

För att få ett så snabbt och effektivt resultat som möjligt är det viktigt att terapeuten har stor erfarenhet av behandlingar, eftersom diagnos och behandlingsteknik är avgörande för resultatet. Den effektiva behandlingstiden är ungefär 5-15 minuter, och man behandlar fyra gånger i en serie med fem till sju dagars mellanrum.

Besöket på kliniken tar ca 30 minuter. Därefter gör vi en utvärdering om behandlingsresultatet och en bedömning om det behövs ytterligare behandling, eller om vi anser att behandlingsserien är klar. Behandlingen gör oftast ont under några minuter, men så fort behandlingen är klar upphör smärtan. De närmaste timmarna efteråt kan man känna av behandlingen, men efter 24 timmar har det avtagit för de flesta. Stötvågen triggar igång kroppens eget läkningssystem, så undvik antiinflammatorisk medicin under behandlingen.

BOKA TID NU

Symptom: Ont i muskelfästena mot benet på armbågens utsida. Det smärtar vid vissa rörelser av underarmen, t ex lyfta en tillbringare, skruva i en skruv eller vrida ur en trasa.

Symptom: Ofta plötsligt kommande svår värk i axeln. Ont att röra armen i vissa vinklar, svårt att hitta lägen som inte gör ont. Ofta svårt att sova då nattlig värk är vanligt.

Symptom: Ont under trampdynan i hälen. Vanligen ont att gå, särskilt barfota på hårt underlag. I svårare fall även ont att gå i skor. Kan även ge nattlig värk med morgonstelhet.

Symptom: Ont nedanför knäskålen, ofta diffus värk eller huggsmärtor vid hopp eller utfall. Kan göra ont att gå ned för trappor eller backar. Detta kan orsakas av microrupturer (små bristningar) i patellasenan (eventuellt kärlinväxt), ofta förorsakat av överbelastningar.

Symptom: Typiskt för dessa diagnoser är att man inte har vilovärk utan bara värk när man belastar senan. Lokal ömhet är mycket vanligt. Ont i hälsenan kan bero på inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet.

Hälseneinflammation uppkommer vanligen efter kraftig överansträngning av vadmuskulaturen. Detta kan orsaka små bristningar som sedan ger ärrbildningar med kronisk smärta som följd. En annan orsak till kronisk smärta i hälsenan är ökad kärlinväxt i senan med smärta som följd.

ÖVRIGT

SYMTOM VI BEHANDLAR

Migrän/Huvudvärk
Nackspärr
Ont i axlar
Ryggskott/ryggont
Tennisarmbåge
Musarm
Stela höfter
Ichias
Löparknä
Hälsporre

Förenklad bild som visar vart på kroppen typiska besvär uppstår

SJUKFÖRSÄKRING

Vi samarbetar med flera försäkringsbolag när det gäller behandlingar som täcks av deras sjukvårdsförsäkring. Det betyder att du kan komma till någon av våra anläggningar och få behandling av våra legitimerade naprapater och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Det är alltid försäkringsbolaget som avgör om du kan få behandling eller inte.

För bokning kontakta oss på 0522-101 51 eller 0520-10556

Hur du undviker att skadas igen

När du är återställd ger vi gärna råd om hur du undviker att få nya skador.

För att få en bra bild av din kropps starka och svaga sidor gör vi en screening – en speciell form av kroppsanalys.

I samband med detta så rekommenderar vi att du kommer igång med enklare träning. Du kan välja att träna hemma, på gymmet där du brukar träna eller i vårt gym i Trollhättan. De flesta av oss har gedigen utbildning och erfarenhet av fysträning. Hos oss kan du både träna i grupp och på egen hand. Med specialister omkring dig blir din träning effektiv, trygg och rolig. I vårt gym kan du när som helst få hjälp med träningstekniska frågor.

LÄS MER OM ACRIUS REHAB VÅRDVAL