NAPRAPATI

Naprapati (från tjeckiska napravit, “att korrigera”) är en form av manuell terapi som anses höra till alternativmedicin. Naprapater diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler.

Naprapati utvecklades ur kiropraktiken i USA under tidigt 1900-tal av Oakley Smith. För att få kalla sig legitimerad naprapat krävs att man har en 5-årig utbildning. En legitimerad naprapat står under tillsyn av socialstyrelsen.

En naprapat behandlar de flesta besvär i kroppens leder och muskler.

BOKA TID NU

BEHANDLINGAR

Vi hjälper dig att bli stark igen efter en skada. Utöver våra olika behandlingstekniker ger vi dig träningsprogram som är anpassade efter din skada och dina mål. Ett bra sätt att undvika att skadan kommer tillbaka. Våra Fysioterapeuter/Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter i Uddevalla och Trollhättan ingår i Vårdval Rehab.

Observera att Leg Naprapater INTE ingår.

VAD KAN FYSIOTERAPIN ERBJUDA:

Undersökning och behandling av rörelseorganen

 • OMI/OMT
 • Undersökning och behandling av rörelseorganen
 • Idrottsmedicin
 • Träning
 • Stötvågsbehandling (Shock Wave Therapy)
 • Akupunktur
 • Artrosskola
 • MuscleLab
 • Arbetsterapi
 • Hjälpmedelsutprovning
 • Stress och smärthanttering
 • Hembesök

OMI(Orthopedic Medicine International)
Ortopedisk medicin är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. Vi konfronteras med skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner från nacke, bröstrygg och ländrygg. Ortopedisk Medicin erbjuder olika behandlingsformer: Infiltrations/ injektionsbehandling, manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, mobilisering, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder.

Idrottsmedicin
Idrottsmedicin innebär undersökning och behandling av skador som uppstår i samband med idrott eller motion. Skador kan uppstå akut eller på grund av överbelastning. Att ställa korrekt diagnos i tidigt skede är avgörande för att kunna sätta in rätt behandling och därmed optimera förutsättningarna för utläkning.

Träning
Träning för att dels återställa men även förbättra funktion är nästintill alltid en viktig del av rehabiliteringsprocessen efter skada. Vi anpassar din träning efter aktuell status och i vår träningslokaler finns all utrustning som krävs för din träning.

Artrosskola
Syftet med artrosskolan är att du som är drabbad av smärta och funktionsinskränkning, på grund av artros, skall få den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling gällande artros. Du får en individuell bedömning av ditt besvär och funktion, ett individuellt utformat träningsprogram samt 3-4 teoretiska föreläsningar med diskussionsmöjligheter. På detta sätt vill man öka öka din förmåga att kontrollera de besvär som följer med din artros för att bibehålla eller öka din livskvalité.

MuscleLab
MuscleLab är ett testinstrument som man kopplar mot en dator för att mäta kraftutveckling, effekt, hopphöjd mm. Mycket användbart vid ex knärehabilitering men även som rent fystest.

Arbetsterapi
Arbetsterapeuten bedömer och rehabiliterar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter vid t.ex. skada, sjukdom eller stress. Syftet är att öka självständigheten i vardagsaktiviteter som du behöver och/eller vill göra. Åtgärderna kan t.ex. handla om:

 • Handrehabilitering – behandling och träning vid olika handsjukdomar och handskador.
 • Träning i vardagliga aktiviteter.
 • Stöd att skapa struktur och balans i vardagen.
 • Ergonomiska råd.
 • Anpassning av hemmiljö, vid behov bostadsanpassningsintyg.
 • Förskrivning av hjälpmedel.
 • Besök hos arbetsterapeut sker på mottagningen eller vid behov i det egna hemmet.

Stresshantering
Stress kan yttra sig på många olika sätt; har du kanske svårt att sova, ont i kroppen eller glömmer saker?
Utifrån dina mål jobbar vi vid stresshantering bland annat med att:

 • Kartlägga dagliga aktiviteter – i syfte att skapa balans mellan aktivitet och vila
 • Ge stöd i att skapa struktur i vardagen
 • Undersöka hur stressen påverkar dina vanor, rutiner och aktiviteter
 • Hitta strategier för hur du hanterar situationer som stressar dig
 • Ge stöd i att klara av dagliga aktiviteter
 • Ge förslag på vardagsteknik som kan vara till hjälp

Sjukgymnastik / Fysioterapi

Sjukgymnastik eller fysioterapi – I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver.

I sjukgymnastens yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

Våra sjukgymnaster utför också manuella behandlingar.
En sjukgymnast behandlar de flesta besvär i kroppens leder och muskler.

Ett besök hos fysioterapeut kostar 100 kr. Det krävs ingen remiss. Högkostnadsskydd gäller.

För barn och ungdomar under 20 år samt personer över 85 år är besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut kostnadsfritt.

Vad kan Fysioterapin erbjuda:

 • Undersökning och behandling av skeletala besvär
 • Träningshjälp
 • Rådgivning
 • Stress och smärthantering
 • Hembesök
 • Artrosskola
 • Hjälpmedelsutprovning

BOKA TID NU

Massage

Massage är ursprungligen en fransk benämning för allmän eller lokal behandling genom gnidning, knådning, kramning och bultning av muskler. Metoden har funnits länge, i synnerhet bland Orientens folk där den fortfarande utgör en väsentlig del av deras badkultur med exempelvis turkiska hamam. Massage kan ofta bota eller lindra åtskilliga mer eller mindre lokala sjukdomstillstånd och skador.

BOKA TID NU

AKUPUNKTUR | DRY NEEDLING

AKUPUNKTUR

1984 godkände socialstyrelsen användning av akupunktur med västerländsk inriktning som behandlingsmetod för smärta inom svensk sjukvård. Detta innebär att förklaringsmodellerna för hur metoden fungerar bygger på ett fysiologiskt resonemang. Stimuleringen aktiverar nervtrådar som dels hindrar smärtimpulsernas väg upp till hjärnan samt frisättning av kroppens egna smärt-hämmande endorfiner. Akupunktur ger minskad muskel-spänning och genomblödningen i hud och muskler i det område där nålen sitter ökar.

 

DRY NEEDLING

Dry needling är en behandlingsform där nålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla de områden som inte går att nå med händerna.

Myofasciell smärta/triggerpunkter utgörs av spända muskelsträngar som orsakar lokal och/eller utstrålande smärta till ett specifikt område som är karaktäristiskt för triggerpunkten. Dessa kan snabbt och säkert behandlas med hjälp av dry needling. När man träffar en triggerpunkt får man en så kallad ”local twitch response” som är en snabb sammandragning av myofibrillerna och därefter blir muskeln helt avslappnad.

Dry needling är helt skild från traditionell akupunktur. Det finns inga likheter vare sig med behandlingsutförande eller mekanismer förutom att akupunkturnålar används.

BOKA TID NU

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling, är en snabb, effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. Shockwave Therapy utvecklades i början av 90-talet för behandling av urinstenar och används idag även för behandling av muskler och muskelfästen.

Genom en applikator genereras stötvågor som uppkommer av pneumatiskt tryck som transporteras in i smärtområdet. Stötvågor minskar en av kroppens signalsubstanser substans P, som är en smärtmediator. Minskning av substans P ger en smärtlindrande effekt, samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen. Stötvågorna underlättar läkningsprocessen och har dessutom en antiinflammatorisk effekt. Därtill sker en hyperstimulering av nervfibrerna. Denna överstimulering av nervfibrerna blockerar och minskar smärtstimuli och intensifierar därmed den smärtlindrande effekten. Stötvågorna bryter ner ärrvävnad och möjlig kalk i muskelfästen.

För att få ett så snabbt och effektivt resultat som möjligt är det viktigt att terapeuten har stor erfarenhet av behandlingar, eftersom diagnos och behandlingsteknik är avgörande för resultatet. Den effektiva behandlingstiden är ungefär 5-15 minuter, och man behandlar fyra gånger i en serie med fem till sju dagars mellanrum.

Besöket på kliniken tar ca 30 minuter. Därefter gör vi en utvärdering om behandlingsresultatet och en bedömning om det behövs ytterligare behandling, eller om vi anser att behandlingsserien är klar. Behandlingen gör oftast ont under några minuter, men så fort behandlingen är klar upphör smärtan. De närmaste timmarna efteråt kan man känna av behandlingen, men efter 24 timmar har det avtagit för de flesta. Stötvågen triggar igång kroppens eget läkningssystem, så undvik antiinflammatorisk medicin under behandlingen.

BOKA TID NU

Symptom: Ont i muskelfästena mot benet på armbågens utsida. Det smärtar vid vissa rörelser av underarmen, t ex lyfta en tillbringare, skruva i en skruv eller vrida ur en trasa.

Symptom: Ofta plötsligt kommande svår värk i axeln. Ont att röra armen i vissa vinklar, svårt att hitta lägen som inte gör ont. Ofta svårt att sova då nattlig värk är vanligt.

Symptom: Ont under trampdynan i hälen. Vanligen ont att gå, särskilt barfota på hårt underlag. I svårare fall även ont att gå i skor. Kan även ge nattlig värk med morgonstelhet.

Symptom: Ont nedanför knäskålen, ofta diffus värk eller huggsmärtor vid hopp eller utfall. Kan göra ont att gå ned för trappor eller backar. Detta kan orsakas av microrupturer (små bristningar) i patellasenan (eventuellt kärlinväxt), ofta förorsakat av överbelastningar.

Symptom: Typiskt för dessa diagnoser är att man inte har vilovärk utan bara värk när man belastar senan. Lokal ömhet är mycket vanligt. Ont i hälsenan kan bero på inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet.

Hälseneinflammation uppkommer vanligen efter kraftig överansträngning av vadmuskulaturen. Detta kan orsaka små bristningar som sedan ger ärrbildningar med kronisk smärta som följd. En annan orsak till kronisk smärta i hälsenan är ökad kärlinväxt i senan med smärta som följd.

ARBETSTERAPI

Vi har lång och gedigen erfarenhet inom Rehabilitering. Vår unika verksamhet erbjuder individuella behandlingar och träning. Arbetsterapeuten på Acrius Rehab arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmåga i det dagliga livet. Målet är att kunna utföra de dagliga aktiviteter som du vill göra utifrån dina egna resurser.

Arbetsterapeuten arbetar med skador och sjukdomar i händerna, neurologiska tillstånd och andra medicinska tillstånd som kan tas om hand i primärvården. Du kan också träffa arbetsterapeuten för råd och stöd kring struktur i vardagen vid stress och smärta.

Ett besök hos arbetsterapeut kostar 100 kr. Det krävs ingen remiss. Högkostnadsskydd gäller.

För barn och ungdomar under 20 år samt personer över 85 år är besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut kostnadsfritt.

Vad kan Arbetsterapin erbjuda:

 • Utredning, bedömning, råd, stöd och åtgärder
 • Aktivitetsbedömningar och träning i att klara vardagliga aktiviteter
 • Förslag till anpassning av aktivitet och miljö
 • Hand- och armrehabilitering- träning, utprovning av ortoser
 • Ergonomisk rådgivning
 • Hjälpmedelsutprovning
 • El rullstol- ansökan, utprovning och träning
 • Bostadsanpassning- aktivitetsbedömning och intyg inför ansökan
 • Stress och smärthantering- struktur i vardagen
 • Hembesök
BOKA TID NU

ÖVRIGT

SYMTOM VI BEHANDLAR

Migrän/Huvudvärk
Nackspärr
Ont i axlar
Ryggskott/ryggont
Tennisarmbåge
Musarm
Stela höfter
Ichias
Löparknä
Hälsporre

Förenklad bild som visar vart på kroppen typiska besvär uppstår

SJUKFÖRSÄKRING

Vi samarbetar med flera försäkringsbolag när det gäller behandlingar som täcks av deras sjukvårdsförsäkring. Det betyder att du kan komma till någon av våra anläggningar och få behandling av våra legitimerade naprapater och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Det är alltid försäkringsbolaget som avgör om du kan få behandling eller inte.

För bokning kontakta oss på 0522-101 51 eller 0520-10556

Hur du undviker att skadas igen

När du är återställd ger vi gärna råd om hur du undviker att få nya skador.

För att få en bra bild av din kropps starka och svaga sidor gör vi en screening – en speciell form av kroppsanalys.

Läs mer om Screening här

I samband med detta så rekommenderar vi att du kommer igång med enklare träning. Du kan välja att träna hemma, på gymmet där du brukar träna eller i vårt gym i Trollhättan. De flesta av oss har gedigen utbildning och erfarenhet av fysträning. Hos oss kan du både träna i grupp och på egen hand. Med specialister omkring dig blir din träning effektiv, trygg och rolig. I vårt gym kan du när som helst få hjälp med träningstekniska frågor.

LÄS MER OM ACRIUS REHAB VÅRDVAL