Fysioterapi & rehab

SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

Sjukgymnastik eller fysioterapi – I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver.

I sjukgymnastens yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

Våra sjukgymnaster utför också manuella behandlingar.
En sjukgymnast behandlar de flesta besvär i kroppens leder och muskler.

Ett besök hos fysioterapeut kostar 100 kr. Det krävs ingen remiss. Högkostnadsskydd gäller.

För barn och ungdomar under 20 år samt personer över 85 år är besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut kostnadsfritt.

 

VAD KAN FYSIOTERAPIN ERBJUDA:

Undersökning och behandling av rörelseorganen

 • OMI/OMT
 • Undersökning och behandling av rörelseorganen
 • Idrottsmedicin
 • Träning
 • Stötvågsbehandling (Shock Wave Therapy)
 • Akupunktur
 • Artrosskola
 • MuscleLab
 • Arbetsterapi
 • Hjälpmedelsutprovning
 • Stress och smärthanttering
 • Hembesök
BOKA TID NU

ARBETSTERAPI

Vi har lång och gedigen erfarenhet inom Rehabilitering. Vår unika verksamhet erbjuder individuella behandlingar och träning. Arbetsterapeuten på Acrius Rehab arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmåga i det dagliga livet. Målet är att kunna utföra de dagliga aktiviteter som du vill göra utifrån dina egna resurser.

Arbetsterapeuten arbetar med skador och sjukdomar i händerna, neurologiska tillstånd och andra medicinska tillstånd som kan tas om hand i primärvården. Du kan också träffa arbetsterapeuten för råd och stöd kring struktur i vardagen vid stress och smärta.

Ett besök hos arbetsterapeut kostar 100 kr. Det krävs ingen remiss. Högkostnadsskydd gäller.

För barn och ungdomar under 20 år samt personer över 85 år är besök hos sjukgymnast/arbetsterapeut kostnadsfritt.

Vad kan Arbetsterapin erbjuda:

 • Utredning, bedömning, råd, stöd och åtgärder
 • Aktivitetsbedömningar och träning i att klara vardagliga aktiviteter
 • Förslag till anpassning av aktivitet och miljö
 • Hand- och armrehabilitering- träning, utprovning av ortoser
 • Ergonomisk rådgivning
 • Hjälpmedelsutprovning
 • El rullstol- ansökan, utprovning och träning
 • Bostadsanpassning- aktivitetsbedömning och intyg inför ansökan
 • Stress och smärthantering- struktur i vardagen
 • Hembesök
BOKA TID NU

BEHANDLINGAR

Vi hjälper dig att bli stark igen efter en skada. Utöver våra olika behandlingstekniker ger vi dig träningsprogram som är anpassade efter din skada och dina mål. Ett bra sätt att undvika att skadan kommer tillbaka. Våra Fysioterapeuter/Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter i Uddevalla och Trollhättan ingår i Vårdval Rehab.

Observera att Leg Naprapater INTE ingår.

OMI(Orthopedic Medicine International)

Ortopedisk medicin är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. Vi konfronteras med skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner från nacke, bröstrygg och ländrygg. Ortopedisk Medicin erbjuder olika behandlingsformer: Infiltrations/ injektionsbehandling, manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, mobilisering, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder.

IDROTTMEDICIN

Idrottsmedicin innebär undersökning och behandling av skador som uppstår i samband med idrott eller motion. Skador kan uppstå akut eller på grund av överbelastning. Att ställa korrekt diagnos i tidigt skede är avgörande för att kunna sätta in rätt behandling och därmed optimera förutsättningarna för utläkning.

TRÄNING

Träning för att dels återställa men även förbättra funktion är nästintill alltid en viktig del av rehabiliteringsprocessen efter skada. Vi anpassar din träning efter aktuell status och i vår träningslokaler finns all utrustning som krävs för din träning.

MUSCLELAB

MuscleLab är ett testinstrument som man kopplar mot en dator för att mäta kraftutveckling, effekt, hopphöjd mm. Mycket användbart vid ex knärehabilitering men även som rent fystest.

ARBETSTERAPI

Arbetsterapeuten bedömer och rehabiliterar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter vid t.ex. skada, sjukdom eller stress. Syftet är att öka självständigheten i vardagsaktiviteter som du behöver och/eller vill göra. Åtgärderna kan t.ex. handla om:

 • Handrehabilitering – behandling och träning vid olika handsjukdomar och handskador.
 • Träning i vardagliga aktiviteter.
 • Stöd att skapa struktur och balans i vardagen.
 • Ergonomiska råd.
 • Anpassning av hemmiljö, vid behov bostadsanpassningsintyg.
 • Förskrivning av hjälpmedel.
 • Besök hos arbetsterapeut sker på mottagningen eller vid behov i det egna hemmet.

ARTROSSKOLA

Syftet med artrosskolan är att du som är drabbad av smärta och funktionsinskränkning, på grund av artros, skall få den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling gällande artros. Du får en individuell bedömning av ditt besvär och funktion, ett individuellt utformat träningsprogram samt 3-4 teoretiska föreläsningar med diskussionsmöjligheter. På detta sätt vill man öka öka din förmåga att kontrollera de besvär som följer med din artros för att bibehålla eller öka din livskvalité.

Stresshantering

Stress kan yttra sig på många olika sätt; har du kanske svårt att sova, ont i kroppen eller glömmer saker?
Utifrån dina mål jobbar vi vid stresshantering bland annat med att:

 • Kartlägga dagliga aktiviteter – i syfte att skapa balans mellan aktivitet och vila
 • Ge stöd i att skapa struktur i vardagen
 • Undersöka hur stressen påverkar dina vanor, rutiner och aktiviteter
 • Hitta strategier för hur du hanterar situationer som stressar dig
 • Ge stöd i att klara av dagliga aktiviteter
 • Ge förslag på vardagsteknik som kan vara till hjälp